Hispaania keel veidi oskajale

Kursus sobib neile, kes on hispaania keelt veidi õppinud või soovivad varem õpitut meelde tuletada. A1.2

Grupp Toimub M* Juhendaja(d) Hind
 A1.1-A1.2 grupp 2
12.10.2017-8.02.2018
N 18.45-20.15
Pepleri 4
34 Damaso Ortiz 170 €
 A1.2
19.09-12.12.2017
TN 17.15 - 18.45
Pepleri 4
46 Luis Roberto Vera Cariño() 230 €

* Kursuse maht akadeemilistes tundides

Hispaania keel veidi oskajale: A1.1-A1.2 grupp 2

Kursus sobib neile, kes on hispaania keelt veidi õppinud või soovivad varem õpitut meelde tuletada. Saavutatav keeletase on A1.2

Hispaania keel veidi oskajale: A1.2

Kursus sobib neile, kes on hispaania keelt veidi õppinud või soovivad varem õpitut meelde tuletada. Saavutatav keeletase on A1.2

Kursuse kirjeldus

Kursuse jooksul arendatakse kõiki nelja osaoskust: rääkimis-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisoskust, kuid põhirõhk on suulisel eneseväljendamisel. Paaris- ja grupitööd, erinevad rollimängud ning arutelud aitavad omandada ladusat kõnekeelt, et tulla toime igapäevastes suhtlussituatsioonides.

Õppematerjalid

Õpetaja koostatud materjalid.

Õppe kogumaht

50 akadeemilist tundi auditoorset tööd + 17 tundi iseseisvat tööd.

Tulemuste hindamise viis

Vestlus ja jooksvad kirjalikud ülesanded.