Kuidas mediteerida

Kursusel osaleja saab kaasa tööriistad ja julgustuse lihtsa meditatsioonipraktika põimimiseks oma igapäevaellu.

Grupp Toimub M* Juhendaja(d) Hind
 Tõhus ja enesekohane meditatsioon
21.10.2017
L kell 10-12.30
Pepleri 4
3 Peeter Lepisk 18 €

* Kursuse maht akadeemilistes tundides

Kuidas mediteerida: Tõhus ja enesekohane meditatsioon

Mis on meditatsioon? Kuidas minna iseendas sügavamale kui asjade näiline olemus? Miks meditatsioonist mõnikord abi ei oe? Mis takistab mediteerimist? Mis on peidus elus ilmestuvate mitterahuldavate kujundite taga? Kuidas tuua suuremat kooskõla oma igapäevaellu?