Tartu Rahvaülikooli esilehele

MS Excel edasijõudnutele

Excel edasijõudnute koolitus on mõeldud neile, kes on läbinud Excel baaskursuse või valdavad Exceli kasutust baaskursuse tasemel ning kes soovivad omandada täiendavaid oskusi Exceli valemite ja funktsioonide kasutamisel, andmetabelite, andmetöötluse- ning andmeanalüüsi vahendite kasutamisel.

Koolitus toimub:13.10-3.11.2017 K,R 13., 20., 25., 27. 10 ja 3. 11 kell 13-16Pepleri 4
Maht:20 akadeemilist tundi
Hind:165 eurot (käibemaksu ei lisandu)

Kui ühest organisatsioonist tuleb samale koolitusele kaks või enam õppijat, siis on soodustus iga osaleja kohta 5%.

Koolitustasu sisaldab õppematerjale ja kohvipause.

Koolitusel käsitletavad teemad:

Andmetüübid ja andmevorming:

 • erinevad andmetüübid, andmevormingu muutmine, uue andmevormingu defineerimine
 • lahtrite automaattäitmine ja andmeseeriad

Valemid ja funktsioonid:

 • valemi sisestamine ja kopeerimine, valemi väärtuse kleepimine
 • absoluutsed ja suhtelised koordinaadid valemis, lahtrinimede kasutamine valemis
 • valemi kasutamine mitmemõõtmelises tabelis
 • Näiteid funktsioonidest: SUM, AVERAGE, AVERAGEA, MIN, MAX , loendamine (COUNT, COUNTA, COUNTIF), tingimusfunktsioon IF, tingimuse järgi loendamine ja summeerimine (COUNTIF ja SUMIF) , ümardamise funktsioonid, kuupäeva ja kellaaja funktsioonid, finants-funktsioonid, tekstifunktsioonid, otsimise ja viitamise funktsioonid (LOOKUP-funktsioonid ja MATCH)

Andmetabelid:

 • Andmetabel ja andmepiirkond. Defineeritud andmetabel (automaattabel).
 • Andmete sorteerimine ja filtreerimine. Kohandatud filtri ja täpsema filtri (Advanced filter) kasutamine.
 • Filtreerimine ja SUBTOTAL funktsioon.
 • Nimekirjade võrdlemine.
 • Andmete kaitsmine (Lahtrite lukustamine. Tööraamatu kaitsmine)
 • Andmete tingimuslik vormindamine (Conditional Formating)
 • Andmesisestuse kontroll (Data Validation) ja andmete sisestamine rippmenüüst.
 • Suurte tabelite ettevalmistamine väljatrükiks (lehe päised/jalused, lehe paigutus ja nummerdamine)

Diagrammid:

 • diagrammi koostamine ja täiendamine
 • erinevad diagrammitüübid (joon-, tulp- ja sektordiagramm, kahe teljega diagramm, alamtüübid stacked ja 100% stacked)
 • üksikute diagrammiseeriate märkimine ja lisamine suurest andmetabelist

Kokkuvõtted ja andmeanalüüs:

 • Vahekokkuvõtted (Subtotals). Andmete grupeerimine
 • Risttabelid (Pivot Table). Andmete grupeerimine ja risttabeli kuvamiskujud. Tingimusvormingu kasutamine risttabelis.

Pivot-diagramm.

 • Konsolideerimine (Consolidate) – andmete ühendamine ja kokkuvõtte tegemine.
 • What If analüüsi vahendite kasutamine – sihiotsing (Goal Seek), stsenaariumid (Scenarios) ja lahendaja (Solver) kasutamine.

Juhendaja

Riina Reinumägi

Riina Reinumägi on pikaajalise kogemusega arvutikoolitaja, omab täiskasvanute koolitaja kutset (EKR tase 6). On lõpetanud Tartu Ülikooli matemaatika eriala. Riina on välja andnud mitu arvutialast käsiraamatut sh käsiraamatud Excel tavakasutajale, Exceli valemid ja funktsioonid ning Excel raamatupidaja ja finantsjuhi teenistuses.

Tartu Rahvaülikool on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Koolituskaardi kohta täpsemat infot leiate Töötukassa kodulehel koolituskaardi tutvustusest

Osale kursusel!